Quich Hånddesinfektion Trigger Spray 200 ml.

59,00 DKK

Quick Hånddesinfektion Trigger Spray 200 ml er en desinficerende spray med 70 % alkohol. Den anvendes til daglig hygiejne. Brugsanvisning.: Spray desinfektion ind i hænderne, indeholder glycerin og plejende ingredienser Fare: Indeholder meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme/gnistser/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket.Ved vedvarende øjenirritation: søg læge

Ikke på lager

Yderligere information

Vægt0,2 kg