Quick Hånddesinfektion Trigger Spray 200 ml. 80 % Alkohol

Kategori:

35,00 kr.

Quick Hånddesinfektion 80% Alkohol, bakteriedræbende samt aktiv mod Coronavirus / Covid-19 i henhold til EN1500/EN14476..

Anvendes til daglig hygiejne.

Brugsanvisning.: Spray desinfektion ind i hænderne, indeholder glycerin og plejende ingredienser Fare: Indeholder meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme/gnistser/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Ved vedvarende øjenirritation: søg læge. KAN OGSÅ BENYTTES TIL OVERFLADERSPRAY.

Du kunne også være interesseret i...